fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
ขอเว็บขยายสายงาน
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar
fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu:DataDetail1

Favijitr Course  & Training Track  

 

ฟ้าวิจิตร จัดงานสัมมนา "F1 Camp" เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม ความรักความสามัคคี การสร้างพลังและแรงบันดาลใจ และสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องโดย ผสมผสานกับกิจกรรมผจญภัย  และความสนุกสนาน ประทับใจตั้งแต่นาทีแรกที่ประตูเปิดจนกระทั่งนาทีสุดท้ายในการทำกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มต้นธุรกิจอย่างมีทิศทางกับพอลลีน่าศักยภาพความคิด ทักษะของผู้นำบริหารจัดการเพื่อความสำเร็จ
บทบาทหน้าที่&พลังในการขับเคลื่อนองค์กรเทคนิคและวิธีการในการทำงาน

 

 

ขุมพลังของพอลลีนาฟ้าวิจิตร พร้อมใจรวมพลังสร้างความเข้าใจและขยายฐานผู้นำ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตและสาขาของพอลลีน่าเน็ทเวิร์ค

ลงมือทำในสิ่งที่เชื่อ และทำในสิ่งที่ใช่ อย่างจริงจัง มุ่งมั่น อดทน อย่างต่อเนื่อง นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่
ซึ่งมันไม่ใช่เป็นแค่ความฝันอีกต่อไปแต่มันคือความจริงที่น่าภาคภูมิใจกับเหล่าผู้นำพอลลีนาฟ้าวิจิตร...นี่คือ ทีม ทีม ทีม และ ทีม 

 

Course M2S

Couse M2S

Course  NBM

 

 
 
Couse NBM

Couse M2S
ผู้นำ7บทบาท
ผู้นำ8พลัง
TNT 
 
 
 
 
   
ผู้แนะนำธุรกิจนะโม นะมะ
kazon1@gmail.com
0922495233

©2012 by favijitr.com

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat

สินค้า 0